in

200+ Popular Male And Female Japanese Dog Names

Japanese dog names

Japan is known for having a unique tradition and culture for both ancient and modern times. If you are attached to the Japanese culture, food or perhaps anime, giving your dog a Japanese name would be an excellent idea. So, to help you find the best dog names, we’ve compiled Japanese dog names for both males and females, also for any kind of dog breed. So check the amazing list below!

Female Dog Names

 • Wakana
 • Michiko
 • Satoko
 • Madoka
 • Yuka
 • Yukio
 • Miyu
 • Mariko
 • Sachiko
 • Katsumi
 • Kimiko
 • Chiyo
 • Yuuna
 • Airi
 • Eri
 • Masaaki
 • Natsuki
 • Rina
 • Miwa
 • Yui
 • Ayano
 • Kazuko
 • Saki
 • Naoko
 • Momoka
 • Asuka
 • Sora
 • Nanami
 • Rika
 • Sakura
 • Hashiko
 • Hiroyuki
 • Haruki
 • Izumi
 • Yasuko
 • Hikari
 • Meiko
 • Hikaru
 • Shizuka
 • Madoka

 • Kaede
 • Mitsuru
 • Yuki
 • Riko
 • Satomi
 • Fumiko
 • Hitomi
 • Misaki
 • Sumiko
 • Rin
 • Miyako
 • Ayumu
 • Haruko
 • Haruna
 • Mayumi
 • Hisako
 • Kumiko
 • Honoka
 • Yumiko
 • Haru
 • Akiko
 • Noriko
 • Shiori
 • Masa
 • Hiromi
 • Yuko
 • Kiyomi
 • Shika
 • Mami
 • Akemi
 • Kamiko
 • Hinata
 • Fumio
 • Tomiko
 • Hana
 • Nana
 • Masaki
 • Ceiko
 • Suzume
 • Shizuko

 • Yukari
 • Norio
 • Ayame
 • Miho
 • Masayuki
 • Yuri
 • Chiyoko
 • Minako
 • Yumi
 • Masumi
 • Hanako
 • Takayuki
 • Teruko
 • Hiroko
 • Kyoko
 • Yua
 • Emiko
 • Mika
 • Yori
 • Nori
 • Keiko
 • Natsumi
 • Tomomi
 • Nao
 • Yuriko
 • Hotaru
 • Moriko
 • Emi
 • Suzu
 • Tamiko

Male Dog Names

 • Michio
 • Itsuki
 • Takako
 • Akio
 • Noboru
 • Hideko
 • Kichiro
 • Toshiko
 • Miku
 • Eiji
 • Michi
 • Youta
 • Masashi
 • Akihiro
 • Mao
 • Tamotsu
 • Shinobu
 • Kunio
 • Hitoshi
 • Yoshito
 • Masumi
 • Kenji
 • Hiraku
 • Yoshi
 • Kyo
 • Ryo
 • Masa
 • Hino
 • Rikuto
 • Aki

 • Sho
 • Hiroshi
 • Mitsura
 • Yosu
 • Kouta
 • Atsushi
 • Ryoichi
 • Hibiki
 • Arata
 • Dai
 • Hideki
 • Yuji
 • Kaoru
 • Ichiro
 • Kaito
 • Kenichi
 • Ryota
 • Kenshin
 • Hiroaki
 • Yamato
 • Osamu
 • Maki
 • Jiro
 • Yasu
 • Riku
 • Kiyoshi
 • Hiro
 • Junichi
 • Takahiro
 • Yoshio

 • Mio
 • Michi
 • Masaru
 • Rakuro
 • Miki
 • Umeko
 • Shiro
 • Kyo
 • Midori
 • Makoto
 • Hiroki
 • Susumo
 • Makoto
 • Naoki
 • Hotaka
 • Hideo
 • Taro
 • Ryoko
 • Kenta
 • Hayate
 • Rio
 • Mitsuko
 • Yoshiko
 • Takumi
 • Yoshito
 • Taichi
 • Haruto
 • Noboku
 • Isamu
 • Katashi
 • Toshiaki
 • Tadao
 • Masato
 • Daisuke
 • Shouta
 • Masayoshi
 • Ren
 • Yoshie
 • Daiki

Have you found the perfect names for your dog? If you haven’t, there are still many unique and exotic name ideas you can find from any country all over the world on our complete foreign dog names.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings