in

Top 100 Best Japanese Female Cat Names

Japanese cat names can suit any kitten of any breed. Here’s the list of classic and traditional female cat names that came from Japan!

 •     Tamiko
 •     Nana
 •     Minako
 •     Hisako
 •     Chieko
 •     Emiko
 •     Makoto
 •     Masumi
 •     Rin
 •     Suzu
 •     Hana
 •     Michi
 •     Rika
 •     Mitsuru
 •     Yoko
 •     Miho
 •     Natsumi
 •     Hotaru
 •     Yukiko
 •     Miki
 •     Momoka
 •     Madoka
 •     Maiko
 •     Toshiko
 •     Kazumi
 •     Sumiko
 •     Ceiko
 •     Yua
 •     Hideko
 •     Aiko
 •     Shizuka
 •     Etsuko
 •     Hikari
 •     Hina
 •     Miku
 •     Naoko

 •     Yoshi
 •     Masa
 •     Haru
 •     Yui
 •     Hiroko
 •     Asami
 •     Mayumi
 •     Mao
 •     Haruna
 •     Kumiko
 •     Maki
 •     Emi
 •     Yoshiko
 •     Ayame
 •     Tomomi
 •     Ryoko
 •     Sora
 •     Sachiko
 •     Manami
 •     Hoshi
 •     Akemi
 •     Miyako
 •     Kimi
 •     Chiyoko
 •     Michiko
 •     Hiromi
 •     Kyo
 •     Hoshiko
 •     Asuka
 •     Misaki
 •     Chiyo
 •     Noriko
 •     Yuuna
 •     Shinju
 •     Haruko
 •     Takako

 •     Nao
 •     Akira
 •     Natsuki
 •     Katsumi
 •     Eri
 •     Mika
 •     Mai
 •     Moriko
 •     Mitsuko
 •     Yasu
 •     Minori
 •     Miwa
 •     Suzume
 •     Hitomi
 •     Satomi
 •     Yuina
 •     Shigeko
 •     Miyu
 •     Kimiko
 •     Hanako
 •     Chika
 •     Airi
 •     Kazuko
 •     Ren
 •     Ayano
 •     Sakura
 •     Rina
 •     Yukari