in

120+ Classic Japanese Dog Names For Female Dogs

Japanese dog names can suit any puppy of any breed. Here’s the list of classic and traditional dog names that came from Japan!

 •     Hiroko
 •     Akira
 •     Maki
 •     Umeko
 •     Saki
 •     Naomi
 •     Eri
 •     Suzume
 •     Miku
 •     Akiko
 •     Makoto
 •     Mami
 •     Hideko
 •     Shika
 •     Kyoko
 •     Izumi
 •     Ryoko
 •     Toshiko
 •     Katsumi
 •     Yuuna
 •     Kazumi
 •     Miyu
 •     Moriko
 •     Wakana
 •     Satoko
 •     Minori
 •     Kiko
 •     Rina
 •     Yuki
 •     Natsumi
 •     Sachiko
 •     Yukiko
 •     Chiyoko
 •     Rin
 •     Misaki
 •     Yumiko
 •     Sumiko
 •     Keiko
 •     Ren

 •     Manami
 •     Hiro
 •     Rio
 •     Miki
 •     Mika
 •     Hisako
 •     Yoshie
 •     Yui
 •     Ayano
 •     Yuina
 •     Yumi
 •     Kumiko
 •     Aiko
 •     Natsuki
 •     Satomi
 •     Emiko
 •     Takako
 •     Hiromi
 •     Kiyomi
 •     Chiyo
 •     Shizuko
 •     Asuka
 •     Mao
 •     Mitsuko
 •     Miho
 •     Riko
 •     Michiko
 •     Hikari
 •     Noboku
 •     Yoshiko
 •     Teruko
 •     Rika
 •     Minako
 •     Yasu

 •     Yukari
 •     Chika
 •     Noriko
 •     Maiko
 •     Mariko
 •     Michi
 •     Yuri
 •     Kazuko
 •     Kimiko
 •     Hotaru
 •     Shiori
 •     Mitsura
 •     Yoshi
 •     Kyo
 •     Tomiko
 •     Hanako
 •     Hitomi
 •     Masa
 •     Momoka
 •     Hashiko
 •     Kamiko
 •     Nao
 •     Ceiko
 •     Nanami
 •     Airi
 •     Nana
 •     Sakura
 •     Emi
 •     Haruna
 •     Shizuka
 •     Ayame
 •     Meiko
 •     Naoko

 •     Yua
 •     Miyako
 •     Mayumi
 •     Akemi
 •     Sora
 •     Tomomi
 •     Asami
 •     Haruko
 •     Yuriko
 •     Tamiko
 •     Hino
 •     Masumi
 •     Madoka
 •     Yuka
 •     Haru
 •     Hana
 •     Miwa
 •     Suzu
 •     Mio
 •     Yuko
 •     Yasuko
 •     Honoka
 •     Midori
 •     Fumiko

Japan is a rich country that has unique culture, tradition and heritage. If you are looking for more name ideas, you can visit our Japanese dog names

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings