in

100+ Sushi Inspired Dog Names – Cute Name Ideas For Your Pooch

sushi-dog-names

Sushi is a unique Japanese cuisine that is delicious and many people love it. But, not only is sushi yummy, but it also has many kinds of sushi in Japan and has unique names. 

So if you love eating sushi, why not name your dog with sushi name?

Here we’ve compiled sushi dog names to inspire naming your cute and big eater dog. So, let’s dig the name ideas below!

Male Sushi Dog Names

male-sushi-dog-names
 • Shiroebi
 • Hamaguri
 • Torigai
 • Meharizushi
 • Gunkanmaki
 • Shiitake
 • Iwashi
 • Umeboshi
 • Awabi
 • Sawara
 • Abokado Maki
 • Tabiko Nigiri
 • Kuruma
 • Gindara Nigiri
 • Hotate Nigiri
 • Katsuo
 • Matsubagani
 • Tamagoyaki
 • Madai
 • Maguro Nigiri
 • Hamo
 • Anago
 • Masago
 • Ebi Nigiri
 • Kanikama
 • Sake Nigiri
 • Akami
 • Umekyu
 • Shirasu
 • Toro
 • Chutoro
 • Natto Maki
 • Saba
 • Kamaboko Kani
 • Daikon Oshinko Maki
 • Kanpyomaki
 • Tako Nigiri
 • Kurodai
 • Hiramasa
 • Uramaki
 • Engawa
 • Kimmedai
 • Hokkigai
 • Tsubugai
 • Kibinago
 • Shiso
 • Mategai
 • Kappa Maki
 • Tairagai
 • Akagai
 • Aji
 • Mirugai
 • Gyu Nigiri
 • Negitoro

Female Sushi Dog Names

female-sushi-dog-names
 • Inarizushi
 • Suzuki
 • Hatahata
 • Tsunamayo Maki
 • Futomaki
 • Ika Nigiri
 • Oshizushi
 • Amaebi
 • Tekkamaki
 • Chirashizushi
 • Hamachi
 • Sasamaki
 • Uni
 • Battera
 • Buri
 • Temarizushi
 • Mentaiko
 • Ankimo
 • Ohyou
 • Noresore
 • Isaki
 • Kyuri
 • Temaki
 • Ikura Gunkan
 • Sayori
 • Karei
 • Tai
 • Anakyu
 • Hirame
 • Aoyagi
 • Unagi
 • Iseebi Nigiri
 • Namako
 • Kani Nigiri
 • Kazunoko
 • Kohada
 • Ayu
 • Funazushi
 • Mamakari
 • Masu
 • Namera
 • Sanma
 • Shime Saba
 • Yuba Maki
 • Kisu
 • Shiro Maguro
 • Sakura Niku
 • Shako Nigiri

Foods are delicious and sometimes inspire you to find a good dog name, especially if your dog is a big eater. You can find more ideas on our dog food names. Or if you are attached to Japanese cultures, you can find more ideas on Japanese dog names

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings